Majlis Tazkirah & Pengijazahan Sanad Al-Fatihah oleh Sy Kurayyim.

22 September 2015

Syeikh Muhamad Kurayyim bin Sa’id bin Kurayyim Rajih dilahirkan di al-Maydan, Damsyiq, Syria.pada 1344H/1926M.  Beliau merupakan seorang ahli al-Quran yang mendapat sanad ilmu al-Quran dan ilmu qiraat dari ulama Syam dan perkara ini diakui oleh Syeikh Ahmad al-Halwani. Belaiu telah hadir di masjid ini untuk majlis tazkirah di samping mengutip dana untuk rakyat Syria.

sanad1

sanad2 sanad3 sanad4 sanad5

jalilz