Program Da’i Cilik

SABTU 15.4.2017……Terima kasih kepada Ajk Da’i Cilik gabungan tiga buah sekolah (SK Taman Senangan, SK Pinang Tunggal dan SK Permatang Bertam) kerama memilih Dewan Seminar dan kawasan Masjid At-Taqwa untuk melaksanakan progran tersebuT dan mejemput Timbalan Pengerusi Qaryah Tuan Haji Ismail Mohammad untuk berucap bagi pihak masjid.

jalilz