Perasmian Pusat Hemodialisis Masjid At’Taqwa

10 Februari 2017, telah berlangsung majlis Perasmian Pusat Hemodialisis Masjid At’Taqwa. Ia telah disempurnakan oleh T.Y.T. TUN DATO’ SERI UTAMA (DR.) HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI ABBAS.