PENGAUDITAN PENSIJILAN KEMPEN ‘BLUE RIBBON’ 2017

Selasa 19 September 2017. Masjid At’Taqwa akan dikunjungi oleh Juru Audit Luaran bagi meniliti perlaksanaan kempen ‘BLUE RIBBON’ yang telah dilancarkan pada oktober 2016. Dalam tempoh tersebut para jemaah selalu diingatkan akan kempen tersebut samada melalui hebahan, kuliah dan poster.